Nằm mơ thấy gặp người cõi âm nên đánh con đề bao nhiêu?

Nằm mơ thấy gặp người cõi âm nên đánh con đề bao nhiêu?

Mơ thấy gặp người cõi âm là một điều đáng quan tâm, nhưng theo quan...